Kårernas rädsla för ­öppenhet blir ett problem

På senare tid har vi på Spionen kunnat märka en allt större rädsla för öppenhet bland studentkårerna vid Göteborgs universitet. Det handlar om studentrepresentanter som inte vill ställa upp på intervjuer, som kräver att endast få svara på frågor via mejl, eller som inte vill lämna ut information om kårens verksamhet.

Härom veckan sammanträdde styrelsen för samarbetsorganet Göteborgs universitets studentkårer, GUS. På dagordningen stod bland annat en misstroendeförklaring mot presidiet och en eventuell uteslutning av en av studentkårerna. Frågor som är av stor vikt för de studenter som studentkårerna och GUS representerar. Trots detta beslutade styrelsen att hela mötet skulle hållas bakom lykta dörrar. För första gången i GUS historia.

Medlemmarna har rätt till insyn

Att en styrelse väljer att stänga delar av ett möte för allmänheten för att kunna diskutera känsliga frågor är inte så konstigt. Det händer ibland. Oftast brukar det då handla om personärenden. Men här handlade det om hela samarbetsorganets organisation – om huruvida presidiet skulle avsättas och om en av kårerna skulle lämna GUS. Frågor som i förlängningen kommer att leda till att studentkårerna på GU inte längre kan tala med en enad röst, och att studenterna vid Handelshögskolan kan komma att förlora sin representation på central nivå vid universitetet. Frågor som är viktiga för alla studenter att känna till, inte bara representanterna i GUS styrelse.

Studentkårerna är inte skyldiga att lämna ut information. De är i sin fulla rätt att stänga sina möten och vägra svara på frågor. Men vad innebär det för deras medlemmar? Eller för de studenter som väljer att inte vara medlemmar, men som kårerna representerar ändå? Har inte de rätt till insyn i studentkårernas verksamhet?

Öppenhet viktigt

För oss journalister är den här rädslan för öppenhet givetvis ett problem. Vi skriver inte artiklar baserade på lösa rykten, som riskerar att bli obalanserade på grund av okunskap. Vi vill prata med alla sidor, ta del av information och få helhetsbilden klar för oss. Men ju fler officiella vägar till information som stängs för mediernas bevakning, desto mer ökar risken för dålig och mer vinklad samhällsjournalistik. Det är därför öppenhet är så oerhört viktigt, inte bara för oss, utan för alla våra läsare och lyssnare.

Jag har full förståelse för att man kan anse att en fråga är känslig, eller att det är jobbigt att svara på frågor i en intervju. Men alla som har ett förtroendeuppdrag bör försöka tänka bortom sitt eget obehag. Konflikter och meningsskiljaktigheter inom kåren är inte farligt. Tvärtom. Det tyder på engagemang och leder till förändring. Låt era medlemmar se det.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.