HHGS borde stå sitt kast

I år är det 20 år sedan samarbetsorganet Göteborgs universitets studentkårer bildades för att ena de många och spridda studentkårerna vid universitetet och ge dem en gemensam röst.

Organisationens första ordförande hette Kalle Larsson. I den nyutkomna boken ”Frihetens och upproriskhetens bakterier – studentrörelse vid Göteborgs universitet under 60 år” beskriver han en situation där kårerna hade väldigt lite inflytande, och där universitetet lyckades spela ut de olika kårerna mot varandra.
Kalle Larsson tog därför kontakt med den studentkår som ansågs stå längst ifrån de andra, Handelshögskolan i Göteborgs studentkår, för att diskutera ett gemensamt samarbetsorgan.
”Vi tyckte olika om mycket, men de kunde se att det fanns gemensamma intressen och vi var kloka och prestigelösa nog att inse nyttan med att hålla samman gentemot universitetet.” berättar han i boken.

Resultatet blev Studentkommittén, som några år senare bytte namn till Göteborgs universitets studentkårer, GUS. Under åren har GUS företrätt universitetets studenter i centrala frågor, tagit fram mängder av rapporter, utarbetat gemensamma studieregler och valt många hundra studenter som representanter till viktiga nämnder och organ.
Från att som flest ha varit 16-17 kårer finns det numera bara fyra kårer vid GU. En sak har dock inte förändrats sedan Kalle Larssons tid – den kår som står längst ifrån de andra är fortfarande Handelshögskolans kår HHGS. Under åren har HHGS gått in och ut ur GUS vid ett flertal tillfällen. Därför är det inte särskilt överraskande att kåren nu valt att gå ur igen.

Mer överraskande är universitets­ledningens förslag till lösning på situationen. Tidigare har principen varit att alla val av studentrepresentanter till centrala organ ska gå genom GUS. Punkt slut. Nu föreslår universitetsledningen att HHGS ska få ett mandat i alla organ som har minst fyra studentrepresentanter, till exempel universitetsstyrelsen.
Det innebär att HHGS automatiskt får en garanterad plats i universitetets viktigaste organ, något som ingen annan kår har. De representanter som GUS väljer ska nämligen representera inte en enskild kår, utan samtliga studenter vid universitetet. Resultatet blir alltså att det kommer att sitta tre studenter i universitetsstyrelsen som representerar hela studentgruppen, och en som endast representerar HHGS.

Att utse studentrepresentanter till styrelser, nämnder och organ är studentkårernas viktigaste uppgift. Men att hitta studenter till mer än 70 uppdrag är inte lätt. Det är ett hästjobb, och något som GUS valberedning sliter med varje år. Nu kan HHGS luta sig tillbaka och plocka russinen ur kakan.

Förslaget riskerar att på sikt undergräva GUS. För varför ska universitetets största kår, Göta, välja att stanna kvar om kåren är garanterad mer än hälften av alla platser i nämnder och organ om de går ur? Varför ska tre kårer fortsätta betala medlemsavgift och göra allt arbete, medan den kår som väljer att lämna samarbetet får fördelar?

Att GUS ska välja studenternas representanter är en gemensam överenskommelse mellan GU och kårerna. Bara för att HHGS väljer att gå ur samarbetet innebär inte det att universitetet måste ändra denna överenskommelse. Tvärtom, om universitetsledningen menar allvar med att man värdesätter GUS bör HHGS få stå sitt kast, och bli utan de vinster som ett medlemskap innebär. Annars är sannolikheten stor att det 20-åriga samarbete som Kalle Larsson en gång var med och startade, som har gett studenterna inflytande, makt och en stark enad röst, snart går i graven.

LINA SÖDERSTRÖM, CHEFREDAKTÖR

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.