Lina Söderström, Spionens chefredaktör

Spionen ställs mot kårernas verksamhet

Det här numret av Spionen kretsar till stor del kring den utredning som berör bland annat tidningens finansiering. Utredningen har väckt mycket diskussion. I den här ledaren ska jag försöka besvara några av de frågor som har kommit upp angående Spionen.

Vad skulle förslaget innebära för Spionen om det går igenom?

Spionen är idag helt beroende av den prenumeration som universitetet köper för sina studenter och anställda. I utredningen föreslås att pengarna istället ska fördelas på kårerna, som sedan får avgöra om tidningen ska finnas kvar eller inte. Då ställs en prenumeration på Spionen mot kårernas verksamhet och det finns en stor risk att tidningen går i graven. Om vissa av kårerna väljer att prenumerera kommer de antagligen bara att göra det för sina medlemmars räkning och Spionen kommer inte längre att komma ut till alla studenter, eller till de anställda.

Är det inte rimligt att det är upp till studentkårerna att välja om de vill finansiera Spionen eller inte?

Jo, väljer man att se Spionen som en del av kårernas verksamhet är det ett helt logiskt resonemang. Men Spionen har inte tillhört någon enskild kår sedan 1994 då tidningen blev självständig och fick hela universitetet som bevakningsområde. Om kårerna tar över finansieringen av Spionen blir tidningens situation betydligt osäkrare och det blir svårare att till exempel granska kårerna. Risken är att Spionen skulle råka ut för samma sak som Chalmers kårtidning Tofsen, där kåren beslutat att ta bort tidningens granskande uppdrag. 

Skulle inte Spionen kunna bli en nättidning istället? 

Spionen finns redan idag på webben. Men det skulle vara omöjligt att finansiera tidningen med hjälp av annonser om den endast skulle komma ut på nätet. 

Är det inte orättvist att Spionen får ett prenumerationsstöd av Göteborgs universitet medan Göteborgs studentradio K103 inte får det?

Ja, tidigare fick både Spionen och Göteborgs studentradio K103 ett bidrag från universitetet eftersom båda riktar sig till samtliga studenter, men i förhandlingen 2010 glömdes studentradion bort. Ingen skulle vara gladare än Spionen om studentradion återigen fick stöd från universitetet för att bedriva sin verksamhet. 

Hur kan Spionen hävda sitt oberoende när 75 % av intäkterna kommer från Göteborgs universitet, och Göteborgs universitets studentkårer (GUS) är huvudman? 

När universitetet gick in och köpte prenumerationen 2010 var det just på grund av att Spionen är en granskande tidning. Under de fem år som gått sedan dess har universitetsledningen aldrig försökt påverka det redaktionella innehållet i tidningen. Det har inte heller GUS gjort. Det är endast tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare som har makt över det redaktionella innehållet. Däremot har alla kårer som väljer att vara medlemmar i GUS möjlighet att påverka Spionens organisation, personalsammansättning och uppdrag genom den styrelse man väljer. 

Spionen har idag tre anställda journalister. Borde inte tidningen göras av studenter? 

Det är vår styrelses beslut att redaktionen ska utgöras av anställda och utbildade journalister eftersom den anser att det ger ökad kvalitet till tidningen. Förutom redaktionen medverkar ett stort antal studenter som frilansare i tidningen. 

Vissa anställda i redaktionen har varit på Spionen i mer än tio år. Hur kan de ha insikt i studenters situation? 

Själva poängen med journalister som redaktörer är att de inte nödvändigtvis måste vara studenter för att skriva om studenters situation. En journalist behöver inte vara arbetslös för att skriva om arbetslöshet, pensionär för att skriva om pensionsfrågor eller förälder för att skriva om barn. Däremot är det givetvis helt nödvändigt med koppling till studenter, vilket Spionen har genom sin frilansredaktion, och genom ständig kontakt med studenter och studentrepresentanter.

LINA SÖDERSTRÖM, CHEFREDAKTÖR SPIONEN

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.