För Spionen har det varit en turbulent tid. Den utredning som vi skrev om i förra numret slog ner som en bomb på redaktionen, och mycket av det vanliga arbetet fick läggas på is under en period.  Men nu har allt lugnat ner sig och de signaler som Spionen har fått säger att rektor med största sannolikhet kommer att besluta enligt en annan modell än den som föreslogs i utredningen, något som förhoppningsvis gör det möjligt för Spionen att leva kvar även i fortsättningen. Foto: Stefan Mathisson

En turbulent termin går mot sitt slut

Vårterminen går mot sitt slut. För Spionen har det varit en turbulent tid. Den utredning som vi skrev om i förra numret slog ner som en bomb på redaktionen, och mycket av det vanliga arbetet fick läggas på is under en period.

Men nu har allt lugnat ner sig och de signaler som Spionen har fått säger att rektor med största sannolikhet kommer att besluta enligt en annan modell än den som föreslogs i utredningen, något som förhoppningsvis gör det möjligt för Spionen att leva kvar även i fortsättningen.

Det som har varit till stor glädje i den här processen är det stöd som Spionen har fått, både från er läsare och från många av de remissinstanser som har fått tillfälle att yttra sig om utredningen. Tre av fyra kårer anser att Spionens granskande uppdrag är viktigt, och att det bör finnas oberoende medier vid Göteborgs universitet även i fortsättningen.
Det glädjer oss, speciellt som det ursprungliga förslaget skulle ha inneburit mer pengar till kårerna. Det är därför oerhört positivt att en majoritet av kårerna sätter så stort värde på oberoende journalistik, trots att det ligger i Spionens uppdrag att granska även dem.

Som i det här numret, då vi bland annat har tittat närmare på studenternas representation i några av de viktigaste nämnderna på central nivå och fakultetsnivå. Att studenterna har rätt att vara representerade i de nämnder och organ där viktiga beslut fattas står i Högskolelagen. Att tillsätta dessa representanter ingår i studentkårernas uppdrag.
Och på det stora hela sköter sig studentrepresentanterna mycket bra, visar Spionens granskning. Men på sina håll ser det sämre ut. Bland annat har det varit si och så med närvaron i universitetsstyrelsen, trots att det är universitetets viktigaste organ, som fattar övergripande beslut om både verksamhet och ekonomi, där representanterna får 28 000 kronor per år för att sitta. Du läser mer om granskningen på sidan 9.

I det här numret kan du också läsa om stöldvågen som drabbat de boende i SGS studentbostäder på Lindholmen, om problemet med skuggdoktorander och om Anna som blev sjuk mitt i uppsatsskrivandet och därför inte kvalificerade sig till studiemedel från CSN, ett exempel på hur illa sjukförsäkringssystemet fungerar för studenter.
Så här lagom till sommaren när många studenter tar examen eller kanske börjar fundera på nästa termin tipsar vi också om möjligheten att skriva examensarbete i samarbete med Miljöbron. Eller kanske strunta i Arbetsförmedlingens jobbannonser och istället satsa på att starta eget.

Men sommaren bör inte bara vara jobb och förberedelse inför höstterminen. Det är också viktigt att vila och ta igen sig, även för studenter. Ett alternativ som lockar många är att gå på festival, och Spionen har tittat närmare på utbudet. Här kan du läsa mer om några alternativa festivaler, men du möter också en av artisterna som kommer att spela på storfestivalen Way Out West, Chris Olsson, som delar med sig både av sitt bästa student- och festivalminne. Dessutom har du möjlighet att tävla och vinna biljetter både till Way Out West och Clandestino Festival. Missa inte det!

Spionens redaktion tackar för den här terminen. I september kommer nästa nummer ut, tills dess önskar vi er en riktigt härlig sommar!

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.