Ett beroende som kräver ett oberoende

Jag får ofta frågan om hur vi ser på vårt oberoende här på Spionen. En relevant fråga. Vi är en tidning som till stor del finansieras genom Göteborgs universitet. Inte genom ett rent bidrag, utan genom en prenumeration. Universitetet köper vår produkt: en tidning som granskar deras verksamhet, kårernas verksamhet och studentlivet här i Göteborg.

Den Götheborgske Spionen är en ideell förening där styrelsen består av studenter. Och även om tidningen har en anställd redaktion, så produceras en stor del av materialet av aktiva studenter.
Vi är en liten organisation, en ekonomiskt känslig arbetsgivare. Men om vi skulle rygga för att granska något, på grund av rädsla för repressalier i form av indraget stöd, då skulle vi inte kunna göra den granskande tidning som GU faktiskt köper, och då skulle GU med stor sannolikhet avbryta sin prenumereration på tidningen.

Att tulla på den journalistiska integriteten vore helt förödande för tidningens trovärdighet och i förlängningen även Spionens relation till de vi granskar. För att inte tala om vår relation till studenterna vid Göteborgs universitet. Det är så vi ser på saken. Oavsett beroendeställning måste vi bygga våra publicistiska beslut på nyhetsvärdering, relevans och pressetik.

Nästa år blir sista året som Spionen får ett direkt prenumerationsstöd från Göteborgs universitet. Systemet ändras och istället för ett fast stöd ska Spionen (och andra universitetsövergripande studentdrivna medier) kunna söka pengar ur en slags ”mediepott”. Hur pengarna i mediepotten fördelas kommer, med stor sannolikhet, att beslutas av studentrepresentanter från olika delar av GU.

Frågan blir då givetvis: hur kommer tidningens beroendeställning påverkas av detta? Hur påverkas exempelvis bevakningen av studentkårernas verksamhet när kårerna indirekt blir ansvariga för tidningens likvida medel? Det återstår att se.
Det viktigaste är att diskussionen om detta hålls levande. Att intresset finns hos er som studerar vid GU.

Samtidigt är jag övertygad om att så länge som Spionens journalistiska uppdrag kvarstår så kommer även framtidens redaktörer att resonera på samma sätt som vi gör idag. Om vi slutar agera oberoende så är vi inte värda pappret som vi trycker tidningen på.

STEFAN MATHISSON
Chefredaktör

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.