GU:s institutioner inte följer sin egen policy när de anmäler fusk. Inte bra, om det stämmer.

Pedagogik och fusk hänger ihop

GU:s institutioner inte följer sin egen policy när de anmäler fusk. Inte bra.

Det är lätt att tycka illa om den som fuskar. Särskilt när det gäller studenter. Den fuskande studenten en inte bara en skam. Det är en en lat smitare, en bortskämd slyngel, en snyltare som inte förtjänar gratis utbildning. Eller?

Vad vi däremot inte pratar om så ofta är hanteringen av misstänkt fusk och hur systemet i sig lämnar en hel del att önska.
I senaste numret av Spionen tittar vi närmare på disciplinnämnden och vilka konsekvenser som väntar den som misstänks för vilseledande. Vi träffar studenter som stått inför disciplinnämnden, vi träffar ledamöterna som fattar besluten och vi träffar studenternas ombud som ska stötta de anklagade.

Enligt GU:s policy för förebyggande och hantering av plagiering, den vanligaste formen av fusk idag, så ska vilseledande hanteras enligt en tvåstegsmodell. I det första steget ska ansvarig lärare bedöma om det upptäckta plagiatet (mer än 20 procent av texten i tenta markeras i Urkund) är medvetet eller ett misstag. I det här läget väljer ska läraren hantera situationen med antingen utbildning i akademiskt skrivande eller anmälan till rektor för eventuella disciplinära åtgärder.
Det låter ju bra och rimligt.

Men nu finns det mycket som tyder på att det i praktiken inte fungerar på det här sättet överallt. Att döma av antalet ärenden som kommer in till rektor angående plagiering, så sticker vissa institutioner ut genom att rutinmässigt skicka in långt fler misstänkta plagiat än andra, enbart efter att tentorna fått stora anmärkningar i Urkund. Andra institutioner väljer att lösa frågan internt och delar ut en egen varning.
De verkar helt enkelt hoppa över den pedagogiska biten i hanterandet av plagiat.
Om det verkligen är så här, något som bör utredas, så är det mycket allvarligt.

För många studenter som fastnar i Urkunds nät fuskar inte. De behärskar antingen inte det akademiska språket tillräckligt bra, har fått undermålig information om vad som gäller från sin lärare, eller begått misstaget att glömma hänvisa till en källa.
Om GU:s personal systematisk frångår sin policy så är det dessa studenter som drabbas och riskerar att i onödan behöva genomgå den pärs som misstanken om fusk innebär.

Det här är det sista pappersnumret av Spionen för den här terminen. Men vi fortsätter att rapportera på spionen.se och hoppas vi syns i Trädgårdsföreningen på Valborg när vi delar ut priset Guldtummen till någon som gjort bra saker för Göteborgs studenter!

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.