Studenterna i det stora och i det lilla

Spionen skriver om det lilla i det stora.
Spionen skriver om det lilla i det stora.

Vi pratar ofta om proportioner här på redaktionen. Proportioner inom publicering: vad ska vi skriva om, egentligen? Ska vi lyfta fram något som egentligen bara berör några få studenter och kanske inte betyder ett skvatt för de andra 39 770 studenter och anställda som Spionen når varje månad?

Eller ska vi koncentrera oss på de stora frågorna som berör de flesta: studiemedlet, bostadsfrågan, tipsen på hur du lyckas bra med dina studier?
Det ena utesluter givetvis inte det andra, men alla jobb tar arbetstid och energi (läs: pengar) i anspråk och någonstans måste vi välja.

Tips och lite till tips

Och vi vet vad Ni läsare vill ha. Det går att sammanfatta så här: tips, tips, tips. Ni vill ha tips, vare sig det gäller karriärvägar eller förslag på bästa baguetten. Det har framkommit i de läsar­undersökningar vi låtit göra under åren. Tips är nummer ett, varje gång.
Samtidigt läser vi i GP, TCO:s Studentliv, DN, SVD eller vilken annan stor tidning som helst just om det ovanstående. Tips, tips, tips. De vet också vad ni läsare vill ha.

Och då är det intressant med proportioner. För visst kan vi fylla Spionen med tips. Det skulle alldeles säkert bli läst. Men då måste mycket av det andra stryka på foten: ni får inte höra historien om Hanna som stod utan försörjning sedan universitetet glömt att i god tid meddela henne att kursen hon skulle gå var inställd. Eller historien om studenterna på Journalist­programmet som har svårt att hitta praktikplatser under julhelgen (när alla redaktioner går på sparlåga). Eller om Studenternas hus där brandsäkerheten sätter stopp för pubverksamheten, en verksamhet som för många studenter är ett nav i det sociala livet.

Smalt och litet

Man kan ha olika uppfattningar om hur stor del av studenterna vid GU som berörs av de här sakerna, men en sak vet vi: om inte vi skriver om det, så gör ingen det. Att belysa studenters vardag, att kontinuerligt fokusera på och bevaka Göteborgs universitet ur alla möjliga perspektiv är Spionens uppdrag och vi är ganska ensamma om detta i dag.

Vi skriver om det lilla och kanske lite smalare, ja. Men givetvis måste vi få med det andra också. Vore konstigt annars. Passar på att göra llite reklam för vår hemsida nu: kolla in avdelningen för arbetsliv på spionen.se. Där kan du läsa om alla konstiga vägar ut i yrkeslivet som före detta GU-studenter stakat ut. Och apropå tips: läs gärna vår guide till Göteborgs ytterområden, på kultursidorna i det här, höstens näst sista nummer.

Och missa framför allt inte vår nya serie om makthavare vid Göteborgs universitetet: vår reporter Vera Hovne har träffat rektor Pam Fredman.
Mycket nöje!

stefan mathisson
redaktör

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.