På Handels väger det jämnt

Till skillnad från många andra utbildningsprogram på Göteborgs universitet har fördelningen mellan kvinnor och män länge legat jämnt på Handelshögskolan. Till skillnad från många andra utbildningsprogram på Göteborgs universitet har fördelningen mellan kvinnor och män länge legat jämnt på Handelshögskolan. Bland studenterna på Handelshögskolan i Göteborg har fördelningen mellan manliga och kvinnliga studenter varit jämn under flera år. Sedan år 2009 har det varit exakt hälften män och kvinnor på utbildningarna. Förra året antogs däremot fyra procent fler kvinnor, vilket kan tyda på ett trendbrott.

Spionen har tidigare granskat könsfördelningen på Göteborgs universitets utbildningar. Granskningen visade att fördelningen av antalet kvinnor och män är ojämn på många av utbildningarna. Ett undantag är dock civilekonomprogrammet på Handelshögskolan.
– Det är svårt att komma in på Handels och utbildningarna kräver höga betyg. Studenterna med bäst betyg kommer in och antalet kvinnliga studenter har inget att göra med särbehandling av tjejer, förklarar Maria Norrström som är informatör på Handelshögskolan.

50/50

Vilka som kommer in på utbildningen handlar i slutändan bara om betyg, och där spelar andra faktorer in, till exempel vilka studenter som känner till utbildningen.
– Men det är klart att vi är väldigt glada om det är hyfsat jämnt, säger Maria Norrström.
Medan Göteborgs universitet i stort har 16 procent fler kvinnliga studenter än manliga studenter har det länge varit helt jämnt på Handelshögskolan. Den största skillnaden mellan andelen kvinnor och män finns på Sahlgrenska akademin som har 77 procent kvinnor och IT-fakulteten som endast har 38 procent kvinnliga studenter. Handels har
däremot haft en jämn fördelning mellan antalet kvinnor och män. Där har uppdelningen mellan könen länge legat på omkring 50 procent.

Mycket arbete

Kanslichef Catharina Tillman säger att skolans ämnesområden är sådana som lockar både män och kvinnor, men hon tror även att små insatser, som att alltid ha både manliga och kvinnliga studentambassadörer, gör skillnad.
– Vi får behålla båda könen för att vi jobbar med att ha en jämn könsfördelning i undervisningen, vid evenemang, och har både manliga och kvinnliga föreläsare.

Handelshögskolan har ingen utarbetad plan för jämn könsfördelning utöver en likabehandlingspolicy. I den står det att man ska eftersträva jämn könsfördelning i alla grupper och sammanhang. Under 2012 blev det en svag ökning av kvinnor med 54 procent kvinnliga studenter, men det är inget som oroar de ansvariga.
– Tyvärr är det så att tjejerna är flitigare i skolan. Men i vårt material lyfter vi fram både män och kvinnor och vi försöker alltid ha med killar som uppmuntrar andra killar att söka på mässor, säger informatören Maria Norrström.

KATARINA MUHR

 

Läs fler artiklar här:


 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.