Martin Amnell och Anna Hermansson är två av de 17 juriststudenter som blir först ut i Sverige med att göra rättspraktik.

Juriststudenter ut i verkligheten

Handelshögskolan erbjuder sina juridikstudenter en helt ny kurs, den första i sitt slag i Sverige. På rättspraktiken får studenterna chansen att pröva sina vingar ute i fält.
– Kul med praktisk erfarenhet. Och mer intressant än affärsjuridik, säger Anna Hermansson, som är en av studenterna.

Fördjupningskursen ”Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt” blandar teori med praktik och är en del av Sveriges första rättspraktik. Studenterna arbetar med fri juridisk rådgivning ute på en ideell organisation tre dagar i veckan. De resterande två dagarna är de i skolan.
– Jag tror att det kommer fungera bra. Man jobbar praktiskt med olika fall i tre dagar och sedan när man kommer till skolan kan man få lite distans och se dem ur ett annat perspektiv, säger Anna Hermansson, som ska praktisera på Göteborgs Rättighetscenter.

Internationellt kallas idén law clinic, och finns i stora delar av världen. Syftet är att ge studenten praktisk erfarenhet och samtidigt vara till nytta för samhället. Praktiken kan vara uppbyggd på olika sätt. Juridiska institutionen utgår ifrån en modell som bygger på samarbete med olika redan etablerade ideella organisationer som jobbar med fri juridisk rådgivning i Göteborg.

Diskussionen om att starta en rättspraktik på Handelshögskolan har pågått i femton år. Projektledare Karin Björelid arbetade under lång tid med att få till ett bra nätverk.
– Jag jobbade med att kartlägga de organisationer som finns här i Göteborg. Sedan ordnade jag ett möte med dem för att presentera idén.
Kursen erbjuds under den sjunde terminen på juristutbildningen. Av de 47 studenter som sökte kom 17 in. Viss arbetserfarenhet är uppskattad enligt Karin Björelid.
– Om man har jobbat med sociala frågor tidigare så är det meriterande. Det behöver inte vara något speciellt, bara det att man har jobbat inom hemtjänsten kan räcka.
Studenten Martin Amnell ska också praktisera på Göteborgs rättighetscenter, en antidiskrimineringsbyrå som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och hjälper personer som utsatts för diskriminering att få upprättelse.
– Det är första gången jag gör något sådant här så det är lite nervöst, säger han.

Ibland kan det vara svårt att behålla sin distans menar Erik Mägi, jurist på centret.
– Varje vecka blir jag antingen ledsen eller förbannad. Och det gäller att veta hur man ska hantera det. Jag kan känna att jag saknade praktik när jag pluggade. Man behöver få chansen att möta människor, som man gör i det verkliga livet.
Anna Hermansson och Martin Amnell har stora förväntningar.
– Det känns som att man kommer att prata om ett ”före” och ett ”efter” kursen. Man kommer att växa så otroligt mycket under kursens gång. Innan var jag bara en juridikstudent men nu efter så är jag något mer, säger Martin Amnell.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.