Christoffer Andersson har tagit ett uppehåll från psykologprogrammet för att läsa fortsättningskursen i sexologi. Han är upprörd över att ämnet ska försvinna. Foto: Stefan Mathisson

Sista chansen att läsa sexologi

Trots högt söktryck och protester utifrån hotas sexologikursen på Psykologen av nedläggning. Den kursansvariga läraren går i pension och det finns ingen ersättare. Ledningen menar att ämnet saknar forskningsförankring på institutionen. "Varför lägga ner en så sjukt bra utbildning? Det är konstigt eftersom den hänger ihop med ett politiskt folkhälsomål som rör sexuell hälsa" säger Christoffer Andersson, som läser fortsättningskursen i sexologi.

Inga Tidefors, kursansvarig och professor i psykologi med inriktning sexologi, ska gå i pension nästa år, men har lovat att hålla i kursen en sista gång.
– Sexologin har gett institutionen gott rykte och om kursen läggs ned kan det få konsekvenser. Det blir en försämring i människovården där man skulle haft kunskap att hjälpa patienter eller klienter, säger Inga Tidefors.

Jesper Lundgren, prefekt på Psykologen, ifrågasätter inte kursens relevans, men anser att institutionen inte har den kompetens som krävs för att fortsätta ge den.
– Vi behöver en forskare som har förankring i området och det finns ingen person som har den inriktningen här, säger han.

Inga Tidefors kan förstå ledningens resonemang, men bara delvis. Hon berättar att det finns forskning om övergreppssexualitet på institutionen och pengar har sökts för framtida sexualitetsstudier.
– Forskning kan också plockas in utifrån, säger hon.
Studenten Christoffer Andersson tycker att det är tråkigt att utbildningsledningen fokuserar så mycket på forskning:
– Mycket praktisk kunskap går förlorad, säger Christoffer Andersson.
Han menar att sexuella problem ofta ignoreras inom vården. Personalen har inte utbildning för att diskutera frågorna. Och han tycker att det är lite torftigt att bara ha en handfull föreläsningar om sex inom psykologprogrammet.

Det han har uppskattat mest på  sexologikursen är samtalen över yrkesgränserna. Deltagarna är läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, lärare, psykologer, socionomer, sexualupplysare och studenter från olika områden.
– Jag har fått ett bekvämare förhållningssätt till att diskutera sexualitet. Det blir mer fackmässigt än att bara utgå från privata kunskaper, säger Christoffer Andersson.

Flera protestbrev mot nedläggningen har kommit till institutionens ledning. Bland avsändarna finns bland annat RFSU, RFSL och Sexualmedicinskt centrum. Men prefekt Jesper Lundgren står fast vid att kursen inte kan fortsätta om den inte håller god kvalité.
– Sexologi är inte heller ett rent psykologiskt område. Det är inte självklart att ha den inriktningen, säger han.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.