Foto: Privat.

Mer sex på schemat i lärarutbildningarna!

Idag skriver ämneslärarstudenterna Julia Norman och Emy Palmér om hur en förlegad syn på undervisning i sex och samlevnad fortfarande präglar uppfattningen om vad ämnet står för. De riktar kritik mot utbildningarna och skolor som inte tar det på allvar.


Ämnet sex och samlevnad kan i mångas öron låta förlegat och omgivet av pinsamma och trevande försök till undervisning om hur ett barn blir till. Någon ser den unga vikarien framför sig som nervöst trär på en kondom över en banan. En annan ser en gammal tecknad film med spermier som hysteriskt simmar mot ägg som finns i överflöd. Vi kan nog vara överens om att de här minnena visar på en otroligt bristfällig bild av vad sex-och-samlevnad är. Det handlar om så mycket mer vilket ingen har kunnat undgå under en tid av världsomspännande uppmärksamhet kring sexuella trakasserier. Hur kan vi skapa ett demokratiskt och jämlikt klimat där ingen ska behöva känna sig rädd för att bli sexuellt trakasserad?

Regeringen har lagt fram ett förslag om en ny samtyckeslag vilket är en bra början. Skolinspektionen har också nyligen kommit med en rapport om bristerna i sexualundervisningen i våra skolor. På många lärarutbildningar är avsaknaden av en undervisning om sex och samlevnad emellertid total. Som framtida gymnasielärare tycker vi att det är befängt att skolorna inte förhåller sig till det läroplanen säger om sex och samlevnad. Sex och samlevnad är alla gymnasielärares ansvar. Men utan redskap är det väldigt svårt att utmana de patriarkala strukturer som så lätt befästs i ett ämne som det här. Det kan kännas svårt bara att tala om sex, relationer, HBTQ-frågor och jämställdhet om en inte har fått vokabulär för det. För att vi i vår framtida lärargärning ska kunna arbeta för en värld fylld med kärlek och respekt måste vi få metoder för att lära ut det. Fram till att lärarutbildningarna tar det på allvar får vi, i den mån vi kan, utbilda oss själva!

 

Julia Norman, ämneslärarstudent och kommittéledamot i Lärarförbundet student.
Emy Palmér, ämneslärarstudent och sammankallande i Lärarförbundet student Göteborg

Tisdag den 27 mars anordnar Lärarförbundet Student Göteborg tillsammans med social resursförvaltning i Göteborg en första föreläsning i en serie på temat Sex och samlevnad. Mer info och hur du anmäler dig i länken här.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.