Foto: Privat.

Hemliga klubben?

Efter nedmontering av kårtidningen, tystnad kring sexuella övergrepp och ändringar i stadgarna frågar sig insändarskribenterna från Stockholm och Uppsala universitet hur det står till med öppenheten och demokratin hos Sveriges största studentkår.

Under våren 2017 riktades hård kritik mot Stockholms universitets studentkår för den styvmoderliga behandlingen av sin tidning Gaudeamus. Efter mycket hemlighetsmakeri, även gentemot tidningens personal, lade kårstyrelsen en proposition till fullmäktige om att kårens verksamhetschef skulle ta över rollen som ansvarig utgivare för tidningen, istället för att ha en chefredaktör. 

 I budgetpropositionen för det kommande verksamhetsåret föreslog styrelsen en drastisk minskning av tidningens utgifter, där det tydligaste var att man hade strukit personalkostnader för en anställd chefredaktör och en förtroendevald reporter. Istället hade man öronmärkt pengar för en projektledare som skulle “utvärdera tidningen”. 

I sista stund lyckades VSF (Vänsterns studentförbund) i kårfullmäktige se till att projektledaren blev ansvarig utgivare, och det redaktionella ansvaret stannade därmed på tidningen. Tidningen har dock legat på is under hela verksamhetsåret och för oss har det blivit väldigt tydligt hur viktigt det är med journalistisk granskning av studentkårerna. 

För även denna vår har Stockholms universitets studentkår fått mycket kritik och även denna gång handlar kritiken om hemlighetsmakeri och en ovilja att bli granskade. Vad som började som ett illa skött internt ärende om sexuella övergrepp, övergick snart i en farsartad process där beslut, handlingar och hela styrelsesammanträden belades med sekretess. Vid frågor om att få ta del av besluten om sekretess har man ena gången fått svaret att även de besluten är sekretessbelagda (!), och andra gången att beslut om sekretess inte fattas skriftligt, varför det inte finns några beslut att ta del av. 

Istället för att hitta ett sätt att göra processen transparent väljer kårstyrelsen att föreslå ändrade stadgar där det blir ännu enklare att sekretessbelägga, t.ex. när utlämnande av handling kan leda till “substantiell skada” för studentkåren, vilket det är upp till kårens ledning själva att tolka. Det går en rak linje mellan nedmonteringen av kårtidningen, hyschandet av ärendet om sexuella övergrepp till stadgeändringen, och den linjen är att ledande på Sus anser öppenhet vara ett problem att lösa snarare än en förutsättning för god demokratisk representation.

Det finns en viss komik i detta, och att ett av fyra värdeord i Stockholms universitets studentkårs värdegrund är just “öppenhet”. Men framför allt är det djupt problematiskt att Sveriges största studentkår, på Sveriges största universitet, aktivt arbetar med att sopa kritik under mattan. Det drabbar inte bara de vars kritik tystas, utan riskerar att undergräva studentkårens legitimitet gentemot såväl studenterna som mot Stockholms universitet. Och som alla som varit studentkårsaktiva efter kårobligatoriets avskaffande vet, så är det redan en ganska svajig legitimitet ur vissa aspekter. 

Studentkårerna finns inte till för att ett litet antal personer ska tillförskansa sig prestigefulla förtroendeuppdrag att senare göra politisk eller akademisk karriär med. Studentkårernas existensberättigande är att representera studenternas intressen gentemot lärosätena. Studentkårerna finansieras med utbildningsmedel; man skulle kunna påstå att studenterna äger studentkårerna. Vilka är då studentkårerna att neka studenterna insyn i verksamheten? Förutom att vara ett värdeord i Stockholms universitets studentkårs värdegrundsdokument, så är öppenhet en grundsten i alla organisationer som utger sig för att vara demokratiska. Och demokratisk uppbyggnad är ett krav för att som organisation få representera studenterna enligt högskolelagen. Kan man med övertygelse påstå att Stockholms universitets studentkår uppfyller det grundläggande kriteriet i dagsläget?

gaudeamus opinion

Carl Tjernell, Ordförande för VSF Stockholm, Micaela Kedhammar, Ordförande för Stockholms universitets studentkår 2013/2014 och Isak Gerson, Ständig sekreterare för Uppsala studentkår 2012/2013 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.