Ulf Kamne. Foto: Catharina Fyrberg.

Bostadsbristen ska bort – även för studenter

Det finns exempel på inneboende studenter som tvingats till sexuella tjänster för att få bo kvar. Det är helt oacceptabelt. Osäkerheten måste bort. Bostaden är en mänsklig rättighet och ingen ska behöva vara hemlös. Det har tyvärr byggts pinsamt få studentlägenheter i många år. Nu har vi eldat på och runt 3 000 studentlägenheter är planerade eller byggs runt om i Göteborg. Det som är på gång är runt 1000 studentbostäder runt Chalmers, 270 i Majorna, 280 vid Studiegången, samt flera hundra till i gamla Lindholmen, Guldheden, Dr Bex Gata, vid Selma Lagerlöfs torg och vid Axel Dahlströms torg.

Statliga Akademiska hus fått ett särskilt uppdrag att bygga 900 student- och forskarbostäder i Göteborg fram till 2021. 500 hamnar på Gibraltarvallen i Johanneberg. Resterande ska byggas i anslutning till det naturvetenskapliga- och medicinska nav som Göteborgs universitet ska bygga på Medicinareberget vid Sahlgrenska. Mellan 2021 och 2026 ska ytterligare 1 000 studentbostäder upprättas på Medicinareberget. Under samma period ska dessutom 500 vanliga bostäder byggas på samma plats och 130 lägenheter på Gibraltarvallen.

Det händer alltså massor. Lägenheterna behöver även vara billiga. För att få fram fler billiga lägenheter har vi i Miljöpartiet sett till att Göteborg börjat med en modell där vi kräver att 10 procent av de hyresrätter som byggs på kommunens mark ska ha en rimlig hyra. Vi avtalar fram en hyra på ungefär 6000 kronor för en trea. Billigare för en etta förstås. Med Miljöpartiet som ansvarigt för bostadsdepartementet har även en byggbonus för små klimatsmarta lägenheter införts. Det leder också till fler och billigare studentlägenheter.

Eftersom vi bygger så mycket är det viktigt att också bygger hållbart. Sommarens värmebölja har blivit en väckarklocka för många när det gäller klimatförändringarna. Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av klimatutsläppen. Bara Cementindustrin släpper ut lika mycket som flyget. Därför vill vi minimera utsläppen genom att ställa höga klimat- och miljökrav på byggen så att man bygger med trä, klimatneutral betong eller med återvunnet material. Hälften av det som byggs ska vara i trä. Det blir både charmigare hus och har mindre påverkan på klimatet. Samtidigt måste vi också säkra kvalitén. De hus som vi bygger idag ska fungera i många år framåt.

Vi i Miljöpartiet vill även att det ska bli lättare att dela på prylar, det är både billigt och klimatsmart. Flera av kommunens bostadsbolag är på gång med smarta idéer om mer saker som kan delas. Delandets ekonomi ligger i tiden. Verktyg kan nu lånas på bibliotek, sportutrustning och kläder är det också lättare att dela på nu. Göteborgs Stad har inrättat flera Fixotek där den som vill kan låna grejer, laga prylar och byta med andra. Många initiativ, som till exempel cykelkök där du kan fixa en cykel, har också tagits fram på gräsrotsnivå, något vi uppmuntrar. Det ska även vara lätt att leva utan bilen. Vi driver på för att bygga fler och säkrare cykelbanor, vi jobbar även på att sänka priserna för kollektivtrafiken.

Det ska vara lätt att leva ett liv som är hållbart både för oss människor och för planeten.

Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för bostad, stadsutveckling och miljö, samt vice ordförande i kommunstyrelsen

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.