Foto: Pixabay / Creative commons/ CC00

Fem krav till en ny regering: “Så här kan ni göra livet bättre för studenterna”

Göteborgs universitets studentkårers presidium, Gus, lyfter i sitt opinionsinlägg de utbildningspolitiska frågor som de anser att den nytillträdande regeringen, oavsett vilken, bör betrakta vara de mest akuta att ta ställning till. 

1. RESURSTILLDELNING
Har ni märkt att det på vissa kurser känns överfullt i klassrummet? Men att det brukar lösa sig efter hand i takt med att studenter hoppar av? Kanske har du funderat över hur en kursare fick godkänt trots att tentan du kommenterade på knappt var läslig? Detta är en följd av det prestationsbaserade resurstilldelningssystemet (puh, försök att säga det snabbt!). Det är det system som avgör hur mycket pengar ett lärosäte får för en viss typ av student (där vissa kurser och program får mer betalt per student än andra), och som alltså avgör exempelvis hur hög lärartätheten kan vara, hur många föreläsningar som kan hållas och hur många studenter som kan tas in.

Problemet är att det grundar sig i prestation, som i det här fallet innebär hur många studenter som klarar en kurs. Detta, tillsammans med den ökande trenden att fler och fler hoppar av sin utbildning, innebär att många kurser behöver göra överintag för att få det att gå ihop. Det innebär att kvalitén på utbildningen ofta sänks, eftersom det tas in fler studenter än vad institutionen klarar av. I december kommer en utredning, kallad Struten, skriven av Göteborgs universitets förra rektor, Pam Fredman, som ser över hur systemet kan ändras. 

Vi önskar: Att en kommande regering tar till sig vad utredningen har kommit fram till och ser till att ge de resurser som behövs för att lärosäten ska ha råd att göra alla kurser så bra som möjligt.

2. BREDDAD REKRYTERING
Eftersom kunskap är makt, behöver alla få möjlighet att tillägna sig kunskap. I dagsläget är det en stor social snedrekrytering vid universitet och högskolor, vilken innebär att det finns ett mönster i vilka som studerar där. Breddad rekrytering innebär att högre lärosäten försöker nå personer som inte når universiteten. Personer som till exempel är de från studieovana hem, med till exempel föräldrar utan eftergymnasial utbildning. 

Vi anser: Att alla måste ha möjlighet att studera vidare och att en ny regering måste ta sitt ansvar för att minska den sociala snedrekryteringen. Men ansvaret stannar inte där lärosätena måste också ta ansvar för att studenter som behöver hjälp och stöttning får det.

3. ARBETSMILJÖ
Unga idag mår dåligt och utvecklingen förefaller inte gå åt rätt håll. På Göteborgs universitet är sjukskrivningarna bland kvinnliga doktorander hög och hur många studenter som inte orkar plugga färdigt på grund av psykisk ohälsa är svårt att mäta. Nyligen kom en utredning fram till att studenter bör kunna vara deltidssjukskrivna, något vi utgår ifrån att en ny regering följer och lagstadgar kring. Dessutom behöver sjukvården tillgängliggöras en student ska inte behöva vänta i upp till ett år på att få hjälp från psykolog om de mår dåligt. 

Vi anser: Att Göteborgs universitet bör ta ett grepp om den studenthälsovård som vi idag erbjuds och som dessutom ska upphandlas på nytt inom kort. På GU, såväl som i resten av samhället, måste det till förebyggande insatser för den psykiska hälsan.

4. INFRASTRUKTUR FÖR STUDENTER
Trots att studenter är en väldigt heterogen grupp finns det något som gäller många – vi är beroende av bra och billig kollektivtrafik och/eller bra cykelvägar. Studenter behöver också boende till en kostnad som täcks av studiemedlets omfattning och som ligger på rimligt avstånd från skolan. Varken möjligheten att ta sig till skolan eller att hitta boende, borde påverka huruvida en kan studera eller inte. Tyvärr råder det bostadsbrist såväl i Göteborg som i andra studentstäder.

Vi hoppas: Att en ny regering försöker lösa den här akuta situationen tillsammans med politiker på kommunal nivå.

5. STUDENTINFLYTANDE
Studentinflytande är en central del av lärosätens möjlighet att utvecklas och sker via studentkårer och dess aktiva. Tyvärr har kårer stora skillnader i möjlighet att påverka. De stora problemen handlar om kunskap och pengar. Studentrepresentanter har inte alltid den kunskap de behöver för att kunna stå emot beslut som skulle vara dåliga för dem. Storleken på kårerna avgör också hur mycket pengar de har, vilket inte vore ett problem om den i sin tur inte i stor mån gör det svårt för de mindre kårerna.

Allt för stort fokus behöver idag läggas på att rekrytera medlemmar snarare än på det som borde vara kärnan i kårernas verksamhet - studentinflytande. Ofta får kårerna extra pengar från sitt lärosäte eftersom pengarna från staten inte räcker till, men då finns det risk att det uppstår ett demokratiskt problem - att behöva granska den verksamhet som en är beroende av. 

Vi anser: Att staten behöver gå in med mer pengar för att säkerställa studentinflytandet och därmed också säkerställa kvalitén på de högre lärosätena.

IMG 2327 svartvit

Sara Gabrielsen och Nora Myrne Widfors,
Vice ordförande och ordförande på Göteborgs universitets studentkårer.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.