Foto: Privat.

“Alla studenter ska erkännas som studenter”

Idag, den 17:e november, infaller den Internationella studentdagen. Internationella studenter är en viktig del av den svenska akademien. Utbytesstudenter och freemovers från andra länder skapar broar till Sverige vilket i sin tur bidrar till företagsamhet, kulturella utbyten, diplomatiska möjligheter och akademisk utveckling. Och vi måste bli bättre på att ta vara på dessa studenter.

Dagen idag uppmärksammas till minne av studenterna som demonstrerade mot nazist ockupationen av Tjeckoslovakien 1939, vilket ledde till att Prags universitet stormades och nio studenter och professorer avrättades. 1940 samlades tjeckoslovakiska soldater och tidigare studenter för att återskapa den nationella studentorganisationen som den tyska ockupationen hade upplöst. Tillsammans med den brittiska studentorganisationen enades de att den 17 november skulle bli en dag för att fira studenter, frihet, demokrati och mångkultura inom studentgruppen.

 Sökandet efter insikt, kunskapsutveckling och förståelse är en av de centrala delarna i högre utbildning. Att göra det enkelt för alla att delta i kunskapsbyggandet och utbytet av erfarenheter bör vara en prioriterad fråga. Tyvärr har vi mycket kvar att bygga på och det finns fortfarande hinder för internationella studenter att delta inom högre utbildning.

Det finns många förväntningar för den som ämnar och väljer att studera utomlands, för både de som väljer att studera utanför Sveriges gränser såväl de som kommer till Sverige. Kanske en vill utforska nya hörn av världen, utöka sin egen kunskap eller upptäcka nya kulturer och traditioner. Orsakerna är oändliga och olika för varje student. Dock ser vi alla att utbytet som görs berikar våra erfarenheter och ger oss värdefulla kunskaper att ta med genom livet. Därför behövs det också en enkel väg för studenterna att kunna påbörja och delta på den här resan.

Idag möts internationella studenter fortfarande av olika hinder och motgångar för att delta i högre utbildning i Sverige. Vi har sett hur svårigheter med uppehållstillstånd har tvingat studenter att lämna, till och med fall där studenter nekas på grund av onödig byråkrati.

SFS vill att:

  • uppehållstillstånd för hela studieperioden beviljas
  • alla studenter ska erkännas som studenter, även de som är på utbyte
  • alla studenter ska ha rätt till lika demokratisk representation

Vi förväntar oss enkelhet, vänlighet, förståelse och ett gemensamt utbyte när vi lämnar vår bekvämlighetszon. Ett välkomnande ansikte och en väg in i samhället vi besöker. Att söka studier i Sverige ska vara lätt för den som nyfiket sökt sig ut i världen. Utbytet är dessutom en vinst för hela samhället då interkulturella erfarenheter erhålls mellan värdland och student.

Linn Svärd
Vice Ordförande Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.