Foto: Ludvig Hjelm.

"Coronapandemin har gett en skjuts åt en helt ny form av internationalisering"

Igår inföll den Internationella studentdagen och Sveriges förenade studentkårers, SFS, vice ordförande LinnSvärd lyfte flera viktiga punkter för att underlätta för internationella- och utbytesstudenter i Sverige i en debattartikel på Spionen. Som ett tillägg till det vill vi passa på att säga något om arbetet som sker på Göteborgs universitet och vad vi på Gus gör.

Både internationalisering och hållbarhet har blivit viktiga frågor på Göteborgs universitet och Gus har länge drivit frågan om hur de två följs åt i utvecklingsarbetet. En ökad internationalisering betyder inte automatiskt ett ökat resande, vilket inte minst den nuvarande situationen har visat. Digitaliseringen har möjliggjort ett mycket mer omfattande globalt erfarenhetsutbyte som kan komma ännu fler studenter till gagn.

Göteborgs universitet deltar sedan 2019 i  Eutopia-projektet, som är en allians mellan sex lärosäten i Europa. Målet är att studenter på GU år 2050 ska kunna röra sig fritt mellan de deltagande  universiteten i Belgien, Slovenien, Frankrike, Spanien och England. Gus har varit med sedan  projektets start och samarbetar med de andra studentorganisationerna inom Eutopia för att internationaliseringens fördelar ska komma så många studenter som möjligt till godo. Nästa vecka är det dags för den andra digitala Eutopia week, där det bjuds in till många öppna event.

Coronapandemin har gett en skjuts åt en helt ny form av internationalisering, som Eutopia är ett av de tydligaste exemplen på. Utbytesterminer och utbyteskurser, internationella doktorander och Erasmusstudenter kommer fortfarande vara otroligt viktiga former av internationalisering. De har berikat miljontals studenter med kunskaper och erfarenheter vi aldrig kunnat få på hemmaplan. Men tack vare digitaliseringen kan internationalisering dessutom skapa en utbildning som på djupet är internationell. Det ger oss studenter tillgång till världens bästa utbildning.

Karl Kilbo Edlund och Julia Nyberg
Ordförande respektive vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.