Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

“Information i tid och på rätt plats är en rättighets- och arbetsmiljöfråga”

Sedan i våras har våra utbildningar i stor utsträckning ägt rum i det digitala. Universitets föreläsningssalar har bytts till videosamtal på Zoom, samtal med lärare har gått över till e-post och det studiesociala hamnar på sociala medier. Det finns många vinster med bra digitala lösningar, men självklart finns det även utmaningar.

Framförallt blir det problem vid en inkonsekvent användning av de digitala verktyg universitet har och information med kort varsel. Flexibiliteten blir istället otydlighet, vilket skapar en onödig stress hos studenter. Vi har fått många klagomål främst kring hur lärplattformen Canvas används. Information kan läggas i anslag, diskussionsforum, som dokument, direktmeddelande eller så kommer det kanske via e-post istället. Det gör det svårt att veta om man har missat något.

Detta är inte minst struligt när studenter inte får Zoom-länkar i tid. Ibland skickas länkar ut så sent som minuterna innan en föreläsning och det går inte att vara säker på vart den kommer. Studenter har rätt till sådan information som krävs för att planera sina studier senast två veckor innan kursstart, enligt Regler för studier på grundnivå och avancerad nivå. Där ingår schema, vilket gjorde att studenterna kunde se när och var man skulle vara i Time-Edit, som är universitetets lokalbokningssystem. Men nu när lokalbokningar inte sker blir det upp till varje kursansvarig, eller ibland enskilda lärare, att utforma scheman och bestämma vart det publiceras.

Vi anser att kursansvarig ska tillhandahålla ett schema för hela kursen där samtliga Zoom-länkar eller motsvarande framgår senast två veckor innan kursstart och att denna information alltid finns på samma ställe i Canvas.

Utöver stressen av att inte få information i tid skapar röriga system och en inkonsekvent användning en onödig kognitiv belastning. Detta är även problematiskt ur ett likabehandlings- och inkluderingsperspektiv. I värsta fall kan studenter missa information eller moment, vilket gör att man hamnar efter och mer stress skapas. Därför anser vi också att kursansvariga och lärare ska gå på en kurs i Canvas-hantering eller att man på annat sätt arbetar med användning av Canvas på institutionsnivå. Vi ser också ett behov av tydlig information om hur Canvas fungerar för studenter.

Julia Nyberg, vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer
Emma Lindeberg Berglund, studerandehuvudarbetsmiljöombud på Konstnärliga fakulteten
Johnny Hamnesjö Olausson, studerandehuvudarbetsmiljöombud på IT-fakulteten
Malin Andersson, studerandehuvudarbetsmiljöombud på Sahlgrenska Akademin
Malin Andersson, studerandehuvudarbetsmiljöombud på Humanistiska fakulteten
Ola Thunander, studerandehuvudarbetsmiljöombud på Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Sana Rauf, studerandehuvudarbetsmiljöombud på Sahlgrenska Akademin
Sara Gabrielsen, studerandehuvudarbetsmiljöombud på Samhällsvetenskapliga fakulteten

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.