Montage: Herman Jansson, GFS, GBG 7000+.

Varför står byggnationen av studentbostäder fortfarande still?

Nästan slentrianmässigt gör bostadsbristen för studenter sig påmind i Göteborg även denna höst. I undersökningar som utförs på lärosätena vittnar studenter om andrahandskontrakt, skyhöga hyror, byte av bostad ibland flera gånger per termin eller flera pendlingstimmar i veckan. Företrädare för Göteborgs studenter bönar och ber om att utöka beståndet och SFS rödlistar staden varje år i sin rapport. Ändå sker ingen nämnvärd positiv förändring i markanvisningar. Snarare tvärtom.

För att Göteborgs näringsliv ska vara konkurrenskraftigt behöver staden attrahera landets (och världens) mest lysande studenter och ge dem förutsättningar för en dräglig tillvaro under studietiden. Ingen ska behöva avstå eller hoppa av sina studier på grund av att de inte får någon skälig bostad. Ingen ska behöva längta bort från Göteborg efter sina studier på grund av ständig otrygghet och jakt på nästa boende.  

Som svar på detta initierade Göteborgs förenade studentkårer, GFS, 2016 samverkansprojektet GBG7000+ inspirerat från motsvarigheten Sthlm6000+ vilket framgångsrikt ökat beståndet i vår huvudstad. Projektet skulle fungera som en samlingspunkt för alla inblandade aktörer vars gemensamma vilja är att korta ned ledtiderna. Visst måste väl byggnationen nu få den skjuts som behövs för att lösa krisen? Samma år tilldelades noll markanvisningar för nybyggnation av studentlägenheter. Nästa år följdes den dystra starten upp av något mer hoppfulla siffror, nämligen för 800 nya studentlägenheter. Inte i närheten av den utökning som behövs för att stimulera behovet då 15 000 nya studenter varje år börjar sina studier i Göteborg med tillgång till knappt 11 000 lägenheter, men kunde ändå varit starten på en god utveckling. Hoppet om målet på 7000 nya bostäder till 2026 levde.

Men tyvärr. Under 2018 samt 2019 anvisades nämligen bara 120 nya studentlägenheter totalt. 

Nu har halva tiden av projektet gått och siffrorna talar sitt tydliga språk. Tiden från idé till inflyttning är i Göteborg i snitt mer än 5 år vilket betyder att alla idéer som nu kommer in inte bidrar till GBG7000+. För att bygga 7000 studentbostäder på 10 år borde minst 700 per år sättas i plan. Det har politikerna i Byggnadsnämnden hittills inte lyckats uppbåda och godkände därför 2020 Stadsbyggnadskontorets startplan med målsättningen att detaljplanelägga 1000 studentbostäder per år för att komma ikapp. 

 Svik inte studenterna nu.

Startplanen för 2021 visar att Göteborg försöker prioritera alla behov som finns för byggnation. Men att prioritera allt är att inte prioritera något. Gör nu en riktig prioritering och lös studentbostadsbristen en gång för alla.

Året som gått har GFS bekostat en projektledare för att ytterligare belysa allvaret i frågan och tagit varje chans som bjuds att påminna om att situationen är långt ifrån löst. Dessvärre räcker det dock inte särskilt långt om bara studenterna anstränger sig. Samverkansprojektet finns kvar, men bollen ligger nu på politikens planhalva. Satsa på studentbostäder i startplanerna. Förenkla byggandet genom att skapa en projektgrupp som möjliggör parallellt arbete under plan- och genomförandeskedet och håll vad ni har lovat.

Visa initiativ för Göteborgs studenter att deras utbildning och bidrag till samhället värderas. Visa att Göteborg minsann inte går bet där Stockholm lyckats. Gör en kraftinsats för att eliminera bostadsbristen för studenter i Göteborg.

Anton Jansson 
Samverkansansvarig GBG7000+ 
Göteborgs Förenade Studentkårer

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.