Reportage, Sahlgrenska akademins studentkår

Foto: Violetta Kovacka.

Ingen rast och ingen ro

God gemenskap, måndagskaffe och engagerade studenter. Men också en rapport som skvallrar om att många kårmedlemmar lider av psykisk ohälsa. Studentkåren på Sahlgrenska akademin har ett utmanande år framför sig. 

Trots att lunchrasten lider mot sitt slut är det flera studenter som dröjer sig kvar inne på Saks, Sahlgrenska akademins studentkår, expedition. 

Till höger om ingången till kontoret på Medicinarelängan fingrar tre tjejer på böckerna i hyllan med begagnad kurslitteratur och strax bakom dem hjälper ordförande Sara Gabrielsen en manlig student att betala sin kåravgift. Samtidigt avslutar vice ordförande Sandra Karlsson ett telefonsamtal.

Några minuter senare har studenterna återgått till sina lektioner och efter att ha låst dörren, ”annars får vi aldrig vara i fred”, slår sig Sara och Sandra ned i en mörkblå, lätt luggsliten, soffa. Sara och Sandra har båda tagit studieuppehåll från Apotekarprogrammet där de läst fram till och med fjärde terminen. Att engagera sig inom kåren gjorde de dock redan under insparken, något som de tycker alla borde göra. Just därför har de precis varit ute och presenterat kåren för färska studenter på fakulteten.
– Det är många nya studenter som kommer utifrån och därför är det viktigt att de är med på insparken. Där kan de träffa nya vänner och lära känna Göteborg. Själv var jag aktiv i Mysutskottet. Vi bakade, lagade sushi och anordnade spelkvällar. Fokus låg på gemenskap, säger ordförande Sara Gabrielsen.

Sandra Karlssons kårkarriär tog sin början i Sex Elegans – ett av Saks största utskott som sköter kårens festverksamhet. Vid sittningar och fredagspubar såg hon till att hungriga studenter kunde mätta sina magar med exempelvis pasta, pizza och pannkakor.

Studiesociala aktiviteter har de alltså erfarenhet av sen tidigare och är något som de gärna fortsätter med. De nämner ”Måndagskaffet” som exempel.
– Varje måndag under lunchen bjuder vi våra medlemmar på kaffe och te, säger Sandra.

– Ibland bjuder vi in något av våra utskott eller utbildningsråd att hålla i kaffet. Om de har möjlighet att göra det är det ett bra tillfälle att synas och rekrytera nya representanter till utskotten, säger Sara.

Tanken är att de ska visa upp sig och möta medlemmarna under avslappnade former. Exakt hur stort antal kaffesugna som kommer har de inga siffror på men ”det går i varje fall åt tio liter kaffe per gång”. Men att locka nya medlemmar till kåren kan vara tungrott, exempelvis saknar de just nu en heltidstjänst i presidiet. Samtidigt som rekrytering pågår delar de den tjänsten mellan sig.
– Tyvärr är det svårt att hitta folk. Jag tror att det beror på att de flesta inte riktigt vet vad det innebär att engagera sig i kåren, säger Sara.

– Ja, och hur meriterande det faktiskt är, fyller Sandra i.

För att motverka detta planerar de en tvåstegsraket: först presentera kåren för nya studenter under insparken. Då ska fokus ligga mer på de sociala aspekterna.
– Det vet vi ju själva, att det inte är någon idé att bombardera de nya studenterna med för mycket information i början för då är det så mycket nytt att inget riktigt fastnar. Därför tänker vi att vi ska ge oss ut senare, när de kommit till termin två. Och då kan vi berätta lite djupare vad vi faktiskt sysslar med i vår dagliga verksamhet och inte bara det studiesociala, säger Sandra.

Just när det kommer till utbildningsbevakningen är de alltså för tillfället något underbemannade men menar att det arbetet till stor del sköts via utbildningsråden. Kursrepresentanter från utbildningsråden sitter med på möten med programledningen och kan därmed lyfta frågor som påverkar studenterna.
– På så sätt har de möjlighet att påverka utbildningen de befinner sig i. Många är väldigt duktiga men allt går i cykler, om en styrelse tappar intresse kan det leda till att hela rådet förlorar engagemang, säger Sara.

– Och det vill vi ju naturligtvis inte. Men vi hade en workshop förra veckan med de programansvariga och det märktes på dem som var där att alla vill jobba mot samma mål. Och vi kan också vända oss till akademin om vi har problem. Det känns skönt, vi känner oss alltid hörda, säger Sandra.

På fakulteten finns flera program som sträcker sig över lång tid – blivande apotekare, tandläkare och läkare läser alla minst tio terminer. Något som presidiet uppfattar som positivt ur kårens perspektiv.
– Vi märker att de som är engagerade i kåren från början ofta stannar kvar. De känner sig mer bekväma när de varit här ett tag och det blir lättare att hitta folk som vill vara med och styra. Man kan börja med att ta en mindre roll och testa lite i till exempel sexmästeriet för att sen gå vidare till att vara utbildningsråd eller sitta i fullmäktige. Det går att göra lite av en kårkarriär, säger Sandra.

Erfarenheten från rutinerade kårmedlemmar och tidigare styrelse är värdefullt för det relativt nybakade presidiet. De berättar att folk gärna kommer förbi och hänger på kontoret.
– Den här kallas för prokrastineringssoffan, det är många som tillbringat flera timmar på den, skrattar Sandra och klappar på den mörkblå soffan innan hon fortsätter:

– Nä, men allvarligt, det känns väldigt skönt att veta att, om det behövs, finns det många som är insatta och har erfarenhet som vi kan vända oss till.

saks IMG 5347


Närmast efter årsskiftet väntar Alarm. Arbetsmarknadsmässan i kårens regi startade som en mässa främst för apotekarstudenterna men växte sig snart stor nog att representera samtliga utbildningar vid Sahlgrenska akademin. Mässan är en plattform där studenter erbjuds att mingla med näringslivet och knyta kontakter med framtida arbetsgivare och kollegor. Nytt för i år att Alarm äger rum redan i januari istället för, som tidigare, i mars.
– Nu när Alarm ligger tidigare på året så finns det fler jobbmöjligheter kvar. I mars är det annars många som redan planerat sommaren så tanken med att byta datum för mässan är att ännu fler ska få möjligheten att få ett sommarjobb, säger Sandra.

Men de har också en tyngre uppgift framför sig. Varningssignaler angående stress och psykisk ohälsa hade kommit till såväl Akademihälsan som Saks kännedom och därför genomfördes under höstterminen 2016 en enkätundersökning för att ta reda på hur studenterna egentligen mådde. Deltagandet är, jämfört med tidigare liknande enkäter, hög och hela 61 procent av alla studerande vid Sahlgrenska akademin svarade på frågorna.

I rapporten framkommer det bland annat att många studenter är stolta över sina framtida yrken, engagerar sig i sina utbildningar och att många upplever en stark sammanhållning bland studenterna. Men det tecknas även en bild av en studentgrupp med omfattande problem. Bland annat konstateras det att det finns en ”hög förekomst av överbelastning och psykisk ohälsa bland studenter vid Sahlgrenska akademin”, att 15 procent har sökt vård på grund av studierelaterad ohälsa och att en tredjedel någon gång ”starkt övervägt att avbryta sina studier”.
– Det är oroväckande siffror. Att studenterna mår så här dåligt, det är självklart något som både vi och akademin tar på största allvar, säger Sandra.  

Hon berättar att de har en kontaktperson hos akademin och att de upplever stort stöd från skolans håll. Kåren är även i full färd med att rekrytera studenter till en arbetsgrupp som ska utvärdera rapporten och arbeta med frågan.
– Det är svårt att säga exakt vad det beror på att studenterna känner så här men det är svåra utbildningar som tar mycket tid och energi. Och rapporten visar att många tycker att VFU (verksamhetsförlagd utbildning reds. anm.) innebär en del stress. Något som är svårt att påverka för det är så arbetslivet ser ut och det kan vi inte plocka bort. Men det kanske skulle gå att underlätta genom att studenterna är mer förberedda på vad som väntar när de ger sig ut på praktik, säger Sandra som ändå försöker se positivt på situationen.

– Samtidigt som det är jättetråkigt är det bra att det faktiskt kommer fram. Om det tidigare var antaganden att det låg till på det här sättet så har vi nu statistik som stödjer den här uppfattningen. Och akademin tar som sagt detta på allvar. I slutändan hoppas jag att det kommer komma något bra ur det här, avslutar hon. 

SAKS


Bildades: År 2010 efter en sammanslagning av Hälsovetenskapliga studentkåren, Medicinska föreningen och Odontologiska föreningen.
Antal medlemmar: Cirka 2 500 stycken.
Utbildningsråd: Tio stycken.
Kårordförande: Sara Gabrielsen.
Antal -arvoderade inom presidiet: Tre stycken (Ordförande och vice ordförande, båda är arvoderade på 100 procent. Plus en projektledare för arbetsmarknadsmässan Alarm som är arvoderad på 25 procent.)

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.