Reportage

Foto: Violetta Kovacka.

Okända delar av GU

De ståtliga lejonen som pryder byggnaden i Vasaparken. Den ombyggnadshärjade labyrinten som en gång var men fortfarande är Humanisten. Alla Pedagogens mikrovågsugnar och samhällsbibliotekets tysta läsplatser. GU-kortens alla passager och Göteborgs gators alla studenter. Det kan hända att ingen av dem fått höra om broarna som leder oss till Sveriges mest artrika akvarium på Tjärnö som är en del av Naturvetenskapliga fakultetens vid GU eller om det lilla torpet i Skogaryd som blivit en internationell forskningsstation. Vi har tagit oss bortom stadsbullret och längs med slingrande skogsvägar för att hitta de perifera delarna av universitetet och sätta dem på GU-kartan. I den första delen av Spionens artikelserie får ni följa med oss till Sven Lovén centrum på Tjärnö.

Tjärnö

tjärnö IMG 8770

 Lovéncentret på Tjärnö finns sedan 1963. De stora studentkullarna på 1960-talet kombinerat med ett stort intresse för havsmiljön medförde att kursverksamheten behövde hitta nya lokaler och faciliteter för sin verksamhet och ett laboratorium etablerades på Tjärnö.  Göteborgs universitets dåvarande professor i zoologi var föreståndare för centret som då drevs i en liten skala med endast några månaders verksamhet under sommaren. Redan 1970 användes byggnaden året runt och sedan 2008 är stationen en del av Sven Lovén centrum för marina vetenskaper.  

tjärnö kollage1

Här samsas forskare och studenter och bland andra är den 7,5 poäng långa kursen i Hårdbottnars struktur och dynamik, som hör till det Marina programmet vid GU, förlagd till centret. Kursen ges en gång per läsår och studentgrupper om cirka 20 studenter intar centrets labb och korridorer, men även sovplatserna på internatet i husen intill och matplatserna i den egendrivna restaurangen där frukost, lunch och middag serveras under veckodagarna. 

 tjärnö IMG 8881

Sven Lovén centrum är ett av Europas modernaste marina laboratorier och stationen används för såväl nationella som internationella samarbeten. 
– Vi är cirka 60 personer som ingår i den dagliga verksamheten. Forskarna och en del av studenterna bor här under längre perioder och andra kommer hit över dagen bara för att besöka centret. Hit kommer många gästforskare och internationella studenter, framförallt under perioden maj till oktober. Vi ingår även samarbeten med andra universitet, som här i Alghuset där det är KTH från Stockholms universitet och Chalmers som bedriver forskning med vår algodling som ligger precis i vattnet utanför och som är stor som fyra fotbollsplaner, berättar Martin Larsvik. 

 

tjärnö IMG 8931

– Här utanför har vi Sveriges mest artrika havsmiljö som dessutom är en nationalpark. Det tar inte mer än 10 -15 minuter att ta sig ut till de djupa, artrika delarna här i Kosterfjorden där de riktigt häftiga organismerna som till exempel korallrev finns, säger Martin Larsvik som är informatör och visar runt på Sven Lovén centrum för marin infrastruktur som är en del av Naturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.