Reportage

Foto: Violetta Kovacka.

Okända delar av GU: Skogaryd

 Skogaryd forskningsstation är en del av Naturvetenskapliga fakulteten och Institutionen för geovetenskap. Efter att orkanen Gudrun förstört den tidigare stationen i norra Småland, flyttades forskningsstationen 2005 till Skogaryd.  Den drevs under cirka fem år i liten skala men 2010 hyrdes det ena av två torp av Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen. I torpen finns det allra nödvändigaste för att teknikern David Allbrand, tillresta forskare, studenter och besökare ska kunna stanna över, laga mat och tillbringa ibland flera veckor på området. 2013 bildades forskningsstationen så som den idag är, av Göteborgs universitet och Vetenskapsrådet.

 skogaryd IMG 8204

Tekniker David Allbrand visar runt på några av de sex olika baserna, (s.k. mikrometrologistationerna) i skogarna runtom torpen, med för tillfället så många som 16 flödesstationer där prover samlas in. Just denna station heter Myren och den lilla linbanan har fått namnet Brian, döpt av ett forskargäng från York som upprättat Brian som mäter mängden växthusgaser på Myren.
 

skoagryd IMG 8307

Linnéa Johansson är masterstudent i geologi:
– Min forskning går ut på att ta prover på det vatten som blir kvar nu när skogen på området tas ner. Det i sin tur gör att vattennivåerna här ökar och marken blir mer syrefattigt samtidigt som andra metaller som till exempel kvicksilver enklare tas upp av mikroorganismer.

skogaryd IMG 8335

skogaryd IMG 8249

– Det är jätteviktigt att alla prover tas i exakt samma tid vid varje mättillfälle. Allt lagras sen alltid och för alltid framöver och just de här proverna ska finnas på postrummet i Göteborg senast klockan 15:00 imorgon för att transporteras vidare till Umeå, säger David Allbrand här vid stationen vid Erssjöns utlopp.

skogaryd IMG 8272

skogaryd IMG 8322                                                                                                                                                            

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.