Foto: Violetta Kovacka.

Bland böcker och ben: Samhällsvetenskapliga och pedagogiska biblioteket

Universitetsbiblioteken är under förändring. Ett nytt bibliotek tar inom kort form vid Näckrosdammen och digitalisering sedan 90-talet arbetet med omställningen framåt. Studieplats, mötesplats, kunskapsbank, digital tjänst, forskningsbas, ett pedagogiskt forum eller ett klassrum? Universitetsbibliotekens ansikten är redan många. Inte alla vet hur att hitta till dem, vad de inrymmer, hur att nyttja dem och tolkningar av ordet bibliotek visar sig vara många fler än Svenska Akademins ordlista formulerat: ”lokal el. institution för boksamling el. skivsamling m.m”. Vi har besökt de åtta biblioteken där allt från partitur och mikrofilmer till skelettet Ben går att låna. 

 Samhällsvetenskapliga biblioteket

samhällsvetbiblioteket IMG 9486

Samhällsvetenskapliga biblioteketligger mellan Hagakyrkan och Handelshögskolan och dess utbud riktar sig till Samhällsvetenskapliga fakulteten. Biblioteket gick tidigare under namnet Kurs- och tidningsbiblioteket men bytte namn i samband med renovering och ombyggnation 2013. Göteborgs första Stadsbibliotek låg här mellan åren 1900 - 1954.

samhällsvetbiblioteket IMG 0551

Runt om i Samhällsvetenskapliga biblioteketfinns ett flertal läsesalar och läsplatser samt bokningsbara grupprum. På bilden syns en av två läsesalar för helt tysta studier. Totalt finns 160 läsplatser på biblioteket.  

samhällsvetbiblioteket1

På Samhällsvetenskapliga biblioteketsfjärde våning finns en stor samling dagstidningar på mikrofilm som kan läsas på bibliotekets filmscanners och läsapparater.

Pedagogiska biblioteket

pedagogiskabiblioteket2

I A-huset på Pedagogen inryms Pedagogiska biblioteket som riktar sig mot Utbildningsvetenskapliga fakulteten och IT-fakulteten. I bibliotekets samling återfinns kursböcker, läroböcker, skönlitteratur för barn och ungdom, tidskrifter och referenslitteratur.

pedagogiskabiblioteket IMG 9299

På Pedagogiska biblioteket finns totalt 120 läsplatser, fyra grupprum och lässtudio. 

pedagogiskabiblioteket

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.