Foto: Violetta Kovacka.

Bland böcker och ben: Ekonomiska och biomedicinska biblioteket

 Universitetsbiblioteken är under förändring. Ett nytt bibliotek tar inom kort form vid Näckrosdammen och digitalisering sedan 90-talet arbetet med omställningen framåt. Studieplats, mötesplats, kunskapsbank, digital tjänst, forskningsbas, ett pedagogiskt forum eller ett klassrum? Universitetsbibliotekens ansikten är redan många. Inte alla vet hur att hitta till dem, vad de inrymmer, hur att nyttja dem. I en följetong om fyra delar tar Spionen med dig på en rundtur bland de åtta universitetsbiblioteken vid Göteborgs universitet.

Biomedicinska biblioteket

biomedicinskabiblioteket IMG 9955

På Biomedicinska biblioteketfinns det anatomiska skelettet Ben som går att låna på plats, något som är uppskattat av studenter. 
Ellen Sköld och Olivia Wallengren läser fjärde terminen på läkarprogrammet. 
– Vanligtvis är den tysta läsesalen en favorit men vi har suttit här ganska ofta under anatomikursen för att kunna använda skelettet. Vi har förstått att just denna läsplats är populär då den ofta är upptagen. Kanske har det med den fina utsikten att göra?

biomedicinska biblioteket IMG 9859

biomedicinskabilbioteket IMG 9870

På plan tre på Biomedicinska biblioteket finns tryckta tidskrifter med tryckår 1980 och senare. Tidigare fanns även äldre tidskrifter på plan fyra men i samband med att de omvandlades till elektroniska exemplar används numer utrymmet på plan fyra som studiemiljö med grupprum och läsplatser. 

biomedicinskabiblioteket IMG 9928

biomedicinskabiblioteket IMG 9980

Biomedicinska biblioteketriktar sig till utbildningar som ges vid Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten. Biblioteket har nyligen utrustats med Active Learning Classrooms (ALC).
– Några av våra undervisningssalar har nyligen gjorts om till Active Learning Classrooms. Det har genererat studiebesök från både Sverige och utlandet och vi har fått bra återkoppling på det. Till exempel har KTH och nu senast norska gymnasieskolor varit på studiebesök för att hämta inspiration, säger Annelie -Janred, bibliotekschef på Biomedicinska biblioteket. 

 

Ekonomiska biblioteket

ekonomiskabiblioteket IMG 9345

 Utbyggnaden där Ekonomiska biblioteketfinns kom till efter att Byggnadsstyrelsen utlyst en tävling. Fem arkitektkontor deltog och arkitektbyrån Erséus, Frenning och Sjögren vann. Biblioteket stod färdigt 1995. 

ekonomiskabiblioteket IMG 9381

På Ekonomiska biblioteket finns böcker och tidskrifter inom bland annat ekonomi, -kulturgeografi, juridik och statistik, som riktar sig till Handelshögskolans utbildningar. Här finns även en databas som samlar alla publikationer om och av EU. 

ekonomiskabiblioteket1

 

TIDIGARE ARTIKLAR:
Bland böcker och ben: Samhällsvetenskapliga och pedagogiska biblioteket.
Bibliotekariernas bekännelser.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.