Foto: Violetta Kovacka.

Bland böcker och ben: Humanistiska biblioteken och KvinnSam

Universitetsbiblioteken är under förändring. Ett nytt bibliotek tar inom kort form vid Näckrosdammen och digitalisering sedan 90-talet arbetet med omställningen framåt. Studieplats, mötesplats, kunskapsbank, digital tjänst, forskningsbas, ett pedagogiskt forum eller ett klassrum? Universitetsbibliotekens ansikten är redan många. Inte alla vet hur att hitta till dem, vad de inrymmer, hur att nyttja dem. I en följetong om fyra delar tar Spionen med dig på en rundtur bland de åtta universitetsbiblioteken vid Göteborgs universitet.

Humanistiska biblioteket

humanistiskabiblioteket 1

Humanistiska bibliotekethar cirka 1300 besök per dag under en termin. Ett antal som kommer att öka när biblioteket slås ihop med Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik – en satsning som sker inom ramen för projektet Campus Näckrosen.

humanistiskabiblioteket IMG 9536

humanistiskabiblioteket IMG 9687

Humanistiska bibliotekethar cirka 400 läsplatser. De flesta behöver inte bokas och kan användas av vem som helst. I övrigt finns datorsalar, en specialläsesal för handskrifter och specialsamlingar samt särskilda platser som är reserverade för forskare. 

humanistiskabiblioteket IMG 9690 

humanistiskabiblioteket dip

Humanistiska biblioteket har bland annat böcker, referenslitteratur, tidskrifter och samlingar inom humaniora och kulturvetenskap. Biblioteket har även många unika samlingar, bland annat en stor samling med handskrifter, personarkiv och en papyrussamling där några av de äldsta dokumenten är cirka 2000 år gamla. 

humanistiskabiblioteket IMG 9702

 

KvinnSam

kvinnsam 1

 KvinnSam är ett nationellt bibliotek för genusforskning som startade 1958 i privat regi under namnet Kvinnohistoriskt arkiv. Sedan 2018 ingår KvinnSam Göteborgs universitets forskningsstrukur och finns på det Humanistiska biblioteket. KvinnSam samlar litteratur om genusfrågor, kvinnohistoriskt arkivmaterial och ett flertal databaser. 

kvinnsam 2 

TIDIGARE ARTIKLAR:
Bland böcker och ben: Ekonomiska och Biomedicinska biblioteket.
Bland böcker och ben: Samhällsvetenskapliga och pedagogiska biblioteket.
Bibliotekariernas bekännelser.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.